Naš Tim

Dr Mirko Ćirić, oralni hirurg

Osnivač orinacije. Osnovnu i srednju školu završio u Kanadi. Osnovne studije stomatologije završio na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije kompletirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Redovan je učesnik kongresa i kurseva, pretežno iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Dr Dušica Ćirić, stomatolog

Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Nišu, odsek stomatologija. Po završenim studijama radila na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, nakon čega se posvetila radu u porodičnoj ordinaciji. Učesnica brojnih seminara i kongresa iz oblasti stomatologije u svrhu kontinuirane edukacije.