Dr Mirko Ćirić, oralni hirurg

Osnivač orinacije. Osnovnu i srednju školu završio u Kanadi. Osnovne studije stomatologije završio na Stomatološkom fakultetu u Pančevu. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije kompletirao na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Redovan je učesnik kongresa i kurseva, pretežno iz oblasti oralne hirurgije i implantologije.

Share: