Implantologija

Zubni implanti sa krunicom predstavljaju vernu repliku izgubljenog zuba, kako po izgledu tako i po funkciji. Nakon gubitka zuba dolazi do neminovnog povlačenja kosti koja ga okružuje usled procesa resorpcije. Ugradnjom implanata na mesto izgubljenih zuba ne samo da se čuvaju okolni zubi, nego se i sile koje se stvaraju prilikom žvakanja prenose na kost...