Oralna hirurgija

Vađenje zuba Apikotomija-resekcija korena zuba Hirurško vadjenje poluimpaktiranih i impaktiranih zuba Uklanjanje viličnih cisti Resekcija frenuluma Augmentacija kosti Pored rutinskog vađenja zuba, u Stomatološkom centru Ćirić obavlja se i hirurško vađenje zuba, impaktiranih umnjaka, kao i ostale oralnohirurške intervencije. Apikotomija-resekcija korena zuba Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korena zuba uz temeljno čićenje...