Ortopedija vilica

Ortodoncija je grana stomatologije koja proučava rast i razvoj vilica i bavi se ispravljanjem poremećaja nastalih usled nepravilnog nicanja i položaja zuba. Ortodontski tretman može se sprovoditi u dečijem uzrastu, bilo da dete ima sve mlečne zube ili ima mlečne i stalne zube, kao i kod odraslih osoba koje imaju sve stalne zube. Terapija se...