Stomatološka protetika

Fiksne protetske nadknade

  • Metalokeramičke krunice i mostovi
  • Bezmetalne krunice i mostovi
  • CAD/CAM tehnologija
  • Privremene krunice i mostovi

Mobilne protetske nadoknade

  • Totalna zubna proteza
  • Parcijalna zubna proteza
  • Proteze na zubnim implantima

Metalokeramičke krunice i mostovi

Metalokeramičke krunice i mostove izrađujemo kombinovanjem keramičkih materijala vodećih svetskih proizvođaća sa legurama plemenitih metala, pa se na ovaj način dobijaju zubne nadoknade koje u potpunosti ispunjavaju sva očekivanja u estetskoj stomatologiji.

Bezmetalne krunice i mostovi

Primena bezmetalne keramike spada u najsavremenije tokove estetske rehabilitacije zuba. Prednosti bezmetalnih keramičkih krunica su u tome što boja ovih krunica moze da bude gotovo identična boji ostalih zuba. Za razliku od njih, boja običnih krunica sa metalnom bazom teško se usaglašava sa bojom ostalih zuba.
Treba znati da se bezmetalna keramika koristi pre svega za ulepšavanje osmeha, odnosno za estetske intervencije na prednjim zubima, jer oni nisu izloženi najvećem pritisku žvakanja. Pri tom, ukoliko je oštećen samo jedan zub, za dobijanje punog estetskog efekta preporučuje se rehabilitacija zuba u paru (oba sekutića, na primer).
Savršeno biokompatibilan materijal, Zirconijum je vrlo visoke tvrdoće i izdržljivosti, u poređenju sa metalom. Hemijske karakteristike i bela boja omogućavaju translucentnost pa nakon što se na cirkonsku kapicu nanese porcelan, finalna navlaka dobija prirodnu lepotu.

CAD/CAM tehnologija

CAD/CAM tehnologija predstavlja proces kojim se od gotovih keramičkih blokova, procesom frezovanja, dobijaju savršeno precizno napravljene krunice i mostovi.

Privremene krunice

Nošenje privremenih krunica preporučuju se pacijentima u periodu izrade fiksnih zubnih nadoknada (krunica i mostova) kako bi nesmetano obavljali uobičajene životne aktivnosti. Privremene krunice se izrađuju od visoko-estetskih kompozitnih materijala, kompozita sa keramičkim česticama.

Totalna proteza

Totalna proteza za zube indikovana je kod bezubih pacijenata. Totalne proteze izradjuju se za obe vilice, i gornju i donju i postavljaju se direktno preko desni, odnosno preko vilične kosti.
Totalne proteze za zube na sebi imaju sve zube vilice i olakšavaju normalan govor i žvakanje.

Parcijalna proteza

Parcijalne pločaste proteze, Valplast ploteze, Parcijalne skeletirane proteze

U slučajevima u kojima pacijentu nedostaje više zuba u jednoj vilici, a iz odredjenih razloga nije moguće ove zube nadoknaditi fiksnim protetskim radom (mostom), ili ugradnjom implanata, pacijentima se preporučuje izrada parcijalnih proteza.
Parcijalne pločaste proteze su ekonomski najpristupačnije pa su zato često korišćene nadoknade kod pacijenata sa raznim vrstama krezubosti.
Valplast proteze su izradjene od materijala koji na temperaturi usne duplje postaje u odredjenoj meri savitljiv te je adaptacija pacijenta na nošenje proteze laksa. Takodje, ove proteze izdvaja dobra estetika s obzirom da su u celini izradjene u boji koja se uklapa sa bojom desni.
Parcijalne skeletirane proteze, vizil proteze, su maksimalno redukovane proteze čiju osnovu čini metalni skelet. Ova proteza skoro potpuno fiziološki prenosi pritiske žvakanja oslanjajući se ravnomerno i na desni i na zube, pa tako praktično čuva preostale prirodne zube i viličnu kost. Umesto žičanim kukicama za zube se vezuje najčešće livenim kukicama ili nekim drugim tzv. retencionim elementima. Zbog redukcije veličine proteze smanjen je osećaj stranog tela u ustima tako da pacijenti imaju mnogo bolji osećaj ukusa i termičkih nadražaja.

Proteze na zubnim implantima

Proteze na zubnim implantima pričvršćuju se za ugrađenje zubne implante, kod pacijenata koji imaju preduslove za njihovu ugradju (dovoljno kosti u vilici). Na ovaj način pacijent dobija čvrstu i stabilnu protezu (naročito u donjoj vilici), daleko bolju od obične totalne proteze koja naleže isključivo na desni.

Potrebna vam je stomatološka usluga u Kragujevcu?